Bond van Wetsovertreders          

Samen op weg naar een betere toekomst

 
 

Verklaring BWO inzake artikel Volkskrant.De Volkskrant heeft in 2014 een artikel geplaatst met als kop "Bond van Wetsovertreders bestaat uit één man". De redacteur, Peter de Graaf baseerde zijn "onderzoek" op niet bestaande bronnen. Zo stelde v.d. Graaf dat hij bij gevangenissen te rade was gegaan of er leden van de BWO waren. Het is voor een journalist niet mogelijk om in een gevangenis onderzoek te doen. Wel is het mogelijk om een gedetineerde aan de telefoon te krijgen in bepaalde omstandigheden maar dat is uitsluitend voor advocaten van een verdachte of gedetineerde.


De Graaf heeft twee weken "onderzoek"gedaan en het kan niet om gedetineerden te bezoeken in zo'n korte tijd een representatief onderzoek te doen. In het artikel schrijft de Graaf, anders dan de kop doet geloven dat de BWO ook 2, 3 of 4 leden kan hebben. Uit deze zinsnede valt op te maken dat de Graaf zelf niet weet hoeveel het er zijn,


De BWO had in 2013 een ledenlijst die de Graaf niet wilde inzien en waar 1200 leden opstonden, een vereniging is verplicht een ledenlijst bij te houden. In 2013 heeft de BWO wegens een claim van een derde het faillissement aangevraagd. Uit de Boekhouding kwam naar voren dat de jaaromzet 600 euro was dat kon dus niet van het aantal opgegeven leden liggen, dat is juist alle leden zaten in de gevangenis en waren door de voorzitter, conform de statuten, vrijgesteld van contributie. (de voorzitter kan daartoe beslissen).

Vervolgens, en de telefoongesprekken met de Graaf en de voorzitter van de BWO waren opgenomen stelde van der Graaf dat de Voorzitter van de BWO niet in het programma van de EO was maar dat dit een ander was. Door een ziekte van de voorzitter (diabetes) is zijn gezicht dikker geworden, en Van der Graaf had een oude foto van internet geplukt die inderdaad niet leek op de persoon bij de EO (foto was in 2001 het gezicht magerder).


De BWO heeft in een e-mail aan de Graaf gevraagd inzage in het "onderzoek" desnoods met de bronnen weggevaagd maar het antwoord van der Graaf "ik reageer niet op uw e-mail". Stel dat Van der Graaf een representatief onderzoek had gedaan waarom zou hij dit (annoniem) niet aan de BWO verstrekken als je niks te verbergen (de waarheid) hebt.


Ook heeft de BWO aangegeven dat Van der Graaf de ledenlijst kon inzien, waarbij de BWO de namen zou anonimiseren maar dat wilde Van der Graaf ook niet want dan had hij geen indianenverhaal kunnen schrijven.

Verder waren er nog wat onzinverhalen van Van der Graaf maar die zijn niet relevant voor de BWO.


Ondertekend,


De voorzitter.